o PureConnect znovu

#1 von Labi1995 , 08.11.2018 04:50

Becki Pierotti je závodník, ktery v sou?asné době bě?í na National Running Center v Clarks Summit, Nike Dunk Sky High Mujer PA. Má PR v 18:30 v 5K, 1:25:07 v polmaratonu a 3:02:30 v maratonu - jinymi slovy, je blázen rychle! Becki je také v sou?asné době vysoko?kolskym studentem na chiropraktické ?kole . Má zájem o p?í?iny a lé?bu poranění p?i běhu, a je to trochu kouzelník. Stejně jako já, ráda pí?e dlouhé hloubkové recenze obuvi na Nike Air Max 95 Hombre svém blogu The Middle Miles a tak jsem si myslela, ?e bude skvělá pro hodnocení host? zde na Runbloggeru. Vzhledem k tomu, ?e Brooks PureConnect byla p?íli? úzká, abych se mohla pohodlně nosit, po?ádala jsem ji, jestli by byla ochotná ji pro mě p?ehodnotit a ona byla ??astně povinná. Drobné blábolení, tady je Beckiova recenze Nike Air Max Command DonneBrooks PureConnect 2: Brooks PureConnect 2: Hodnocení host? od Becki Pierotti
Kdy? se Brooks stále chystal spustit start, ocitl jsem se v nezáviděníhodné pozici, kdy? jsem se ocitla jako nová obuv na Nike Air Max 90 Mujer koních. Zkou?el jsem Brooks PureConnect, kdy? byl originál poprvé propu?těn, ale poté, co jsem je vy?erpal, vrátil jsem se k Launch jako m?j primární trenér a do zna?né míry zapomněl na PureConnect ... a? do te?. Tvá?í v tvá? vyhlídce na dal?í spu?tění, znovu jsem nav?tívil PureConnect. Je z?ejmé, ?e spu?tění je zpátky, Nike Air Max 270 Femme ale v měsících p?ed návratem se m?j zájem o PureConnect znovu objevil, co? mi dalo p?íle?itost vyzkou?et jeho nástupce Brooks PureConnect 2. The PureConnect 2 je druhou nejoblíbeněj?í botou spole?nosti Brooks jeho sbírku PureProject. Pou?ívá stejnou mezipode?vu a pode?ev jako originál, tak?e ti z vás, kte?í nosili Nike Air Huarache Womens originální PureConnect, vědí p?esně, co o?ekávat. PureConnect 2 má 4mm rozdílovy nákr?ník a vá?í 7,2oz pro velikost 9 a 5,9oz pro ?eny velikosti 8. Největ?í změnou od p?vodního PureConnect je p?esun do horní vrstvy ve stylu burrito s asymetrickym ?něrováním, p?ipomínající horní ?ást p?eru?eného Zeleného ticha. Novy horní díl je vyroben ze sí?oviny a má mnohem více "dá" ne? originál. Stále je postaven na stejném zak?iveném a úzkém naposledy jako první PureConnect, ale trochu více dává v horní znamená, ?e někdo, kdo na?el Nike Air Max 95 Femme první PureConnect jen dotek p?íli? úzky, m??e byt schopen protáhnout horní ?ást 2. Nicméně, nedopus?te ?ádnou chybu, je to stále úzká obuv, zejména ve srovnání s ostatními botami PureProject. Zdá se, ?e dychá lépe ne? originál a je pohodlny s pono?kami nebo bez nich. Nakonec se cítím, ?e novy povrch je ur?itě zlep?ení.Nike Air VaporMax Hombre Pro ty z vás, kte?í nenosili první PureConnect, první věc, kterou budete pravděpodobně upozornit na uvedení PureConnect 2 jsou "bubliny" na podrá?ce. P?i stání v těchto botách je ur?ity pocit neohrabaného nestability (popsal jsem originál jako to, co bych o?ekával od reebokovych obuvi), ale tento pocit témě? zmizí, kdy? bě?í. Nepou?ívejte p?vab, proto?e vzhledem k tomu, ?e na chodidlech jsou bublinovité lusky, není tam moc.


Labi1995  
Labi1995
Beiträge: 167
Registriert am: 11.05.2018


   

came to mind for me was a
r en mans storlek 9 och

Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen